Pjesa e sipërme e hundës është e mbuluar me lëkurë, ndërsa pjesa e poshtme përbëhet nga kërc. Është një nga faktorët që përbëjnë bazën e sistemit tonë të frymëmarrjes. Ky organ, i cili është i rëndësishëm për trupin tonë, mund të na shqetësojë si nga ana vizuale ashtu edhe nga ana e frymëmarrjes për shkak të disa deformimeve strukturore. Operacionet estetike të hundës, të cilat na e bëjnë jetën më të lehtë me zhvillimin e mjekësisë dhe inovacioneve teknologjike, janë mënyra e duhur për të zgjidhur problemet tona ekzistuese.

Rinoplastika Është një metodë operacioni kirurgjikale që lejon që forma dhe struktura e hundës të formësohet në mënyrë më të përshtatshme për fytyrën. Me rinoplastikë , madhësia e përgjithshme, gjatësia, gjerësia, gjerësia ose forma e vrimave të hundës mund të rregullohen për t’iu përshtatur fytyrës. Ju mund të zgjidhni problemet tuaja shëndetësore ose shqetësimet estetike me rinoplastikë.

Planifikimi për kirurgji rinoplastike

Kirurgjia estetike e hundës është një metodë e ndryshimit të kockës, indit kërc, shtresës së lëkurës veç e veç ose të treja. Gjatë kontrollit përcaktohet se si bëhet ndryshimi sipas dëshirave personale të pacientit dhe nevojave të strukturës së hundës. Struktura e shtresës së lëkurës në hundë, struktura e fytyrës së personit mund të mos jetë e përshtatshme për dëshirat e veçanta të njerëzve, në këtë pikë, duhet të merrni vendimin e duhur së bashku me mjekun tuaj, të cilit i besoni. Një nga faktorët më të rëndësishëm në rinoplastikë është zgjedhja e specialistit të duhur. Puna me një specialist i cili do t’i kuptojë kërkesat tuaja në mënyrën më të saktë dhe do t’ju udhëheqë drejt, do të jetë mbështetësi juaj më i madh në procesin e kirurgjisë suaj të rinoplastikës dhe në procesin e ardhshëm.

Fillimisht, pasi vendoset për kirurgjinë e rinoplastikës dhe zgjedh specialistin e duhur, përjetohet procesi i paraekzaminimit. Në këtë intervistë zbulohet historia mjekësore e individit. Pyetja më e rëndësishme që mjeku do të bëjë është rreth dëshirave dhe qëllimeve të personit për kirurgji. Në këtë fazë, në mënyrë që vizioni të jetë i kënaqshëm pas operacionit të rinoplastikës, dëshirat dhe qëllimet tuaja duhet të shprehen në mënyrë krejtësisht të sinqertë dhe pacienti duhet të shpjegojë në detaje problemet vizuale apo shëndetësore që lidhen me hundën e tij. Pasi sigurohet që të gjitha kërkesat janë kuptuar drejt, bëhet ekzaminimi i nevojshëm dhe planifikohet operacioni rinoplastik. Mjeku juaj do t’ju japë të gjitha detajet dhe informacionin rreth procesit të planifikuar kirurgjik. Gjatë këtij ekzaminimi kryhet një kontroll fizik gjithëpërfshirës, së bashku me analizat e nevojshme të gjakut dhe analizat e tjera laboratorike të pacientit dhe do të ekzaminohet struktura e brendshme dhe e jashtme e hundës, si dhe struktura e përgjithshme e fytyrës suaj. Gjatë këtij ekzaminimi, struktura e hundës mund të fotografohet dhe mund të merret një ide se si do të duket hunda e vlerësuar pas operacionit të hundës me mbështetje kompjuterike. Pasi të bëhen kontrollet dhe analizat e nevojshme, bien dakord kërkesat dhe kërkesat dhe përfundon planifikimi i kirurgjisë së hundës dhe personat që nuk kanë situatë që pengon këtë operacion do të kryhen në datën e planifikuar.

Si bëhet estetika e hundës?

Operacioni i rinoplastikës nuk ka faza të njëpasnjëshme si operacionet e tjera. Është tërësisht i orientuar në drejtim të anatomisë së vetë pacientit. Se si do të jetë operacioni përcaktohet sipas gjendjes së pacientit dhe vendoset nëse do të jetë anestezi lokale me qetësues apo anestezi e përgjithshme sipas komplikimit të operacionit.

Qetësimi, anestezi lokale përdoret për të mpirë një zonë të caktuar, nuk preferohet në operacionet e mëdha. Nga ana tjetër, anestezia e përgjithshme është një metodë e preferuar në operacionet e mëdha ku pacienti është plotësisht në gjumë. Në këtë metodë, ilaçi anestetik i jepet pacientit me rrugë intravenoze ose respiratore.

Ndërsa pacienti, i cili anestezohet me metodën e përcaktuar nga mjeku, është në gjumë të thellë , specialisti fillon procedurën duke bërë një prerje të vogël në pjesën e brendshme ose të jashtme të hundës në përputhje me operacionin e planifikuar të rinoplastikës. Operacioni i hapur ose i mbyllur mund të kryhet sipas nevojës nga mjeku. Në varësi të strukturës kockore dhe kërcore të hundës, përcaktohet ecuria e operacionit.

Cilat janë metodat e kirurgjisë rinoplastike?

Kirurgjia e rinoplastikës, si shumë operacione të tjera, ka shumë metoda të ndryshme në përputhje me nevojat. Mjeku juaj do të vendosë se cila metodë është më e përshtatshme për ju. Këto metoda u japin përgjigje të ndryshme nevojave të ndryshme, ju mund të përcaktoni metodën e duhur për ju dhe të merrni informacionin e nevojshëm nga mjeku juaj. Disa nga këto metoda janë;

Para operacionit të rinoplastikës

Janë disa pika që duhen ditur përpara se të bëni një rinoplastikë. Marrja dhe vëmendja ndaj këtyre informacioneve ju pengon të përjetoni ndonjë problem para dhe pas rinoplastikës. Çfarë duhet pasur parasysh përpara rinoplastikës;

Sa kohë zgjat rinoplastika?

Duke qenë se operacionet e rinoplastikës mbulojnë një zonë më të vogël se operacionet e tjera, ato janë edhe operacione më të shkurtra për sa i përket kohëzgjatjes. Mund të ndryshojë sipas strukturës së hundës, anatomisë së personit dhe metodës së aplikuar. Operacionet e mbyllura të rinoplastikës zakonisht zgjasin 2.5-3 orë, dhe operacionet estetike të hundës që kryhen me metodë të hapur mund të zgjasin 3-3.5 orë.

Disa operacione rishikuese të hundës që kërkojnë heqjen e kërcit nga brinjët mund të zgjasin më shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *